Bell Schedules

Mackenzie Secondary Bell Schedule Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:30 AM
P1 8:35 AM 9:58 AM 83 min
Class Change 9:58 AM 10:03 AM 5 min
P2 10:03 AM 11:27 AM 84 min
Lunch 11:27 AM 12:07 PM 40 min
Warning Bell 12:07 PM
P3 12:12 PM 1:35 PM 83 min
Class Change 1:35 PM 1:40 PM 5 min
P4 1:40 PM 3:04 PM 84 min
Mackenzie Secondary Bell Schedule - Wednesday Wednesday
Description / Period Start Time End Time Length
Warning Bell 8:30 AM
P1 8:35 AM 9:41 AM 66 min
Class Change 9:41 AM 9:46 AM 5 min
P2 9:46 AM 10:52 AM 66 min
Lunch 10:52 AM 11:37 AM 45 min
Warning Bell 11:32 AM
P3 11:37 AM 12:43 PM 66 min
Class Change 12:43 PM 12:49 PM 6 min
P4 12:49 PM 1:55 PM 66 min